วิธีผสมเศษเพรชน้ำเงิน


• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า เศษเพชรน้ำเงิน (สำหรับสร้างเพรชน้ำเงิน) จำนวน 100 ชิ้น ดร็อปได้จากกิจกรรมดันเจี้ยนเวลา 14.00 น. และ 22.00 น.

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )

• เมื่อได้ เพชรน้ำเงิน (สำหรับปลดล็อคเรท) ให้ติดต่อ GM หน้าแซท หรือ ในเพจ เพื่อทำการปรับเด้งไอเทมตามที่ต้องการ

- สามารถปรับเด้งได้สูงสุด ไอเทมต่อชิ้น 30%

** ของที่จะให้ปรับเด้ง ชุด อาวุธ ต้องถอดของแฟรชั้นที่ทับอยู่ด้วย