คืนไอเท็มติดต่อ GM ในแฟนเพจ หัก 50% ของได้แต่ของ ถาวร ของวันคืนไม่ได้

ของที่คืนไม่ได้

1.กดซื้อของผิดที่เป็นไอดีสมัครใหม่ ไม่มีประวัติการเติมไม่รับคืน ให้ทำการสมัครใหม่

2.ของใช้พ้อย เวลาคืนไม่ได้

3.สามารถคืนได้ ตลอดเวลาที่GMว่าง

คนที่จะคืนไอเท็มต้องมีประวัติการเติมเงิน มากกว่า 50 บาท