วิธีผสมไอเทมสำหรับของเทพต่างๆ

วิธีการกดเข้าหน้าต่างผสมไอเทม

วิธีสร้างแหวนพลังงาน 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ผงเวทย์ไฟ (สำหรับสร้างแหวนพลังงาน) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างสร้อยพลังงาน 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ผงเวทย์น้ำแข็ง (สำหรับสร้างสร้อยพลังงาน) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างสร้อยต่างหู 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ผงเวทย์สายฟ้า (สำหรับสร้างต่างหูพลังงาน) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างแหวน HP 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า เกล็ดสายฟ้า (สำหรับสร้างแหวน HP) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


วิธีสร้างสร้อย HP 400• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า เกล็ดไฟ (สำหรับสร้างสร้อย HP) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างต่างหู HP 400• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า เกล็ดน้ำแข็ง (สำหรับสร้างต่างหู HP)จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างความแรง 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ผนึกไฟ (สำหรับสร้างแหวนแรง) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างสร้อยความแรง 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ผนึกน้ำแข็ง (สำหรับสร้างสร้อยความแรง) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างต่างหูความแรง 300• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ผนึกสายฟ้า (สำหรับสร้างต่างหูความแรง) จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างเข็มขัดพลังงาน 100• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ลูกแก้วสีดำ (สำหรับสร้างเข็มขัดพลังงาน)จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างเข็มขัดความแรง 100• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ลูกแก้วสีแดง (สำหรับสร้างเข็มขัดความแรง)จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีสร้างเข็มขัดเลือด 100• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า ลูกแก้วสีขาว (สำหรับสร้างเข็มขัดเลือด)จำนวน 200 ชิ้น ดร็อปจาก โอซาก้า แม็ปลีโอ คุกใต้ดิน ราชวัง

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )


แรนเถื่อน

วิธีผสมสร้างไอเทมแดนเทพแสงทอง• เก็บไอเทม ผลเมระ เมระ 1 ผล ดร็อปจากบอส ทดลอง / ราฟาเอล / หุ่นยน / บอสแม้ปราชวัง / บอสจิ๊งจอก / บอสแมงมุม / บอสบิล

• หาไอเทมที่จะสร้างนั้นต้อง อาวุธตามสายอาชีพนั้นๆ เช่น ต้องการจะสร้างดาบเเดนทพสปิ้นแสงทอง เราต้องหาไอเทมดังต่อไปนี้

1. ดาบเทพเจ้าเวทย์ (Faint) 1 ชิ้น

2.ดาบเทพเจ้าเวทย์แสงดาว 1 ชิ้น

3.ดาบเทพเจ้าเวทย์ควันดำ 1 ชิ้น

• เงินในการผสม 300 M

แรนเถื่อน


• ผสมเสร็จจะได้ อาวุธแดนเทพสปิ้นแสงทอง พิเศษ ตรง เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%

แรนเถื่อน

 

วิธีผสมเศษเพรชน้ำเงิน


• เก็บไอเทม ที่ชื่อว่า เศษเพชรน้ำเงิน (สำหรับสร้างเพรชน้ำเงิน) จำนวน 100 ชิ้น ดร็อปได้จากกิจกรรมดันเจี้ยนเวลา 14.00 น. และ 22.00 น.

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า คริสตรัลระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า น้ำยาเคมีระดับสูง 1 ชิ้น (หาซื้อได้ที่ NPC ผสมของที่ตลาด 2)

• ซื้อไอเทมที่ชื่อว่า โสม 100 ปี (หาซื้อได้ใน SHOP 39 พ้อย )

แรนเถื่อน


• เมื่อได้ เพชรน้ำเงิน (สำหรับปลดล็อคเรท) ให้ติดต่อ GM หน้าแซท หรือ ในเพจ เพื่อทำการปรับเด้งไอเทมตามที่ต้องการ

- สามารถปรับเด้งได้สูงสุด ไอเทมต่อชิ้น 30%

** ของที่จะให้ปรับเด้ง ชุด อาวุธ ต้องถอดของแฟรชั้นที่ทับอยู่ด้วย

แรนเถื่อน

วิธีผสมสร้างไอเทมเกราะ hiclass• เก็บไอเทม เกราะสุริยะขั้นสุง จำนวน 3 ชิ้น หาดร็อปได้จาก บอส อีพี 3 ขึ้นไป จนถึงบอสบิล

• เก็บไอเทม ผล โกมุ 1 ดร็อปจากบอส ทดลอง ราฟาเอล บิล บอสแม้ปราชวัง บอสแมงมุม บอสหุ่นยน บอสอลิส บอสจิ๊งจอก

• เงินในการผสม 300 M

แรนเถื่อน


• ผสมเสร็จจะได้ เกราะ hiclass เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%

แรนเถื่อน