สถานที่่เก็บ Level ภายในเซฟเวอร์• LV.1-100 = ตีมอนเตอร์ภายในโรงเรียน ,หอสมุด ,สนามกีฬา

• LV.100-140 = ตีมอนที่ นอกสถาบัญ หรือ ศูนย์การค้า

• LV.140-200 = ตีมอนเตอร์ หรือเวลที่ แม็ปวินาศ,EP3

• LV.200-250 = ลานจอดจอดพิเศษ,โอซาก้า,โรงไฟฟ้า

• LV.250-300 = โอซาก้า,พระราชวังเลือด

หรือไปที่ NPC แอร์โอสเตส แมพทั้งหมดที่มีสามารถเก็บเวลได้หมด

 

สถานที่หาดรอปแร่และหาชุดระดับต่างๆ• สถานที่ดรอปแร่ แม็ปวินาศ โอซาก้า แม็ปลีโอ

• สถานที่หาชุดและอาวุธ Lv.135 - 165 = Drops เขตวินาศภัย

• สถานที่หาชุดและอาวุธ Lv.165 - 193 = Drops เขตธรณีพิบัติ

• สถานที่หาชุดและอาวุธ Lv.195 = Drops มอนที่แม็ปลีโอ

• สถานที่หาชุดและอาวุธ Lv.197-200 = Drops มอนที่คุกใต้ดิน

• สถานที่หาชุดและอาวุธ Lv.205-220 = Drops ดร็อปมอนที่โอซาก้า และราชวัง

• สถานที่หาแร่ไข่มุกทับทิม = แม็ปวินาศ โอซาก้า แม็ปลีโอ

อาวุธ Faint EP5 // อาวุธแสงดาว• Boss ลูเซียน เกิดที่แม็ปชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย เกิด 6 ชม

• Boss มิย่า เกิดที่แม็ปชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย เกิด 6 ชม

• Boss Asura Zone เกิดในห้องคอมเมื่อจบกิจกรรมวอ

• Boss หุ่นยนต์แปลงร่าง (Boss) เกิดที่แม็ปราชวัง เกิด 6 ชม

• Boss หุ่นรบผู้บังคับบัญชา (APU) (Boss) เกิดที่แม็ปราชวัง เกิด 12 ชม

• Boss ผู้บังคับบัญชา (APU) (Boss) เกิดที่แม็ปราชวัง เกิด 24 ชม

• Boss แมงมุม (ระดับ S) เกิดที่แม็ปศูนย์วิจัย จะเกิดหลังเปิดเซฟ 24 ชม หรือหลังจากบอสตาย 24 ชม

• Boss จอมมารเทพปีศาจจิ้กจอก (ระดับ S) เกิดที่แม็ป 4 ธาตุ จะเกิดหลังเปิดเซฟ 24 ชม หรือหลังจากบอสตาย 24 ชม

• Boss หุ่นยนต์จักรกล (ระดับ S)เกิดที่แม็ปศูนย์วิจัย จะเกิดหลังเปิดเซฟ 24 ชม หรือหลังจากบอสตาย 24 ชม

• Boss Alizabeth เกิดที่ศูนย์วิจัย จะเกิดหลังเปิดเซฟ 3 วันหรือหลังจากบอสตาย 3 วัน

• Boss Bill เกิดที่แม็ปบอสบิล จะเกิดหลังเปิดเซฟ 3 วันหรือหลังจากบอสตาย 3 วัน

• Boss ราฟาเอล เกิดที่แม็ปบอสบิล จะเกิดหลังเปิดเซฟ 3 วันหรือหลังจากบอสตาย 3 วัน

• Boss ทดลอง เกิดที่เขตทดสอบเรือนจำ ห้องทดลอง

• Boss ปรมาจารย์ตาบอด เกิดที่อีพี 3 เกิดหลังเปิดเซฟเวอร์ และเกิดแค่ครั้งเดียว


ชุด Set option• ชุดเซทเวล 220[I] พร้อมค่าโจมตี 200 เมื่อใส่ครบ 4 ชิ้น ดร็อปบอส อีพี 3

• ชุดเซทเวล 220[II] พร้อมค่าความแรง 200 เมื่อใส่ครบ 4 ชิ้น ดร็อปบอสแดนเทพ และมิย่าลูเซียน บอสแม็ปลีโอ คุกใต้ดิน

• ชุดเซทเวล 220[III] พร้อมค่าความพลังงาน 200 เมื่อใส่ครบ 4 ชิ้น ดร็อปอริส Bill ทดลอง แมงมุม จิ๊งจอก

• ชุดเซทเวล 230[I] พร้อมค่าโจมตี 250 ดร็อปบอสแม็ปราชวัง หุ่นยนต์แปลงร่าง (Boss)

• ชุดเซทเวล 230[II] พร้อมค่าความแรง 250 เมื่อใส่ครบ 4 ชิ้น ดร็อปบอสแม็ปราชวัง ผู้บังคับบัญชา (APU) (Boss)

• ชุดเซทเวล 230[III] พร้อมค่าความพลังงาน 250 เมื่อใส่ครบ 4 ชิ้น ดร็อปบอสแม็ปราชวัง ผู้บังคับบัญชา (APU) (Boss)

• ชุดเซทเวล 245[โดดเดี่ยว] พร้อมค่าความพลังงาน 300 เมื่อใส่ครบ 5 ชิ้น ชิ้นส่วนในการผสมดรอปที่ Boss ซาฮาร่า


ไอเท็มหายาก อาวุธมังกรดำ New !!• Boss แมงมุม (ระดับ S) เกิดที่แม็ปศูนย์วิจัย จะเกิดหลังเปิดเซฟ 24 ชม หรือหลังจากบอสตาย 24 ชม

• Boss จอมมารเทพปีศาจจิ้กจอก (ระดับ S) เกิดที่แม็ป 4 ธาตุ จะเกิดหลังเปิดเซฟ 24 ชม หรือหลังจากบอสตาย 24 ชม

• Boss หุ่นยนต์จักรกล (ระดับ S)เกิดที่แม็ปศูนย์วิจัย จะเกิดหลังเปิดเซฟ 24 ชม หรือหลังจากบอสตาย 24 ชม

• Boss Alizabeth เกิดที่ศูนย์วิจัย จะเกิดหลังเปิดเซฟ 3 วันหรือหลังจากบอสตาย 3 วัน

• Boss Bill เกิดที่แม็ปบอสบิล จะเกิดหลังเปิดเซฟ 3 วันหรือหลังจากบอสตาย 3 วัน

• Boss ราฟาเอล เกิดที่แม็ปบอสบิล จะเกิดหลังเปิดเซฟ 3 วันหรือหลังจากบอสตาย 3 วัน