50-149 อัตราคูณ 2

150-499 อัตราคูณ 2.5

500-999 อัตราคูณ 2.75

1000 ขึ้นไป อัตราคูณ 3

 

โปรโมชั่นเติมเงินได้ของตามราคาบัตรที่เติม

โปรโมชั่นเติมเงินสะสม

 

บริการเสริมจากทาง Server